Te Koop

Uitsluitend bedoeld voor recreatieve doeleinden, permanente bewoning NIET toegestaan!